PRIVACY STATEMENT SPORTPLAZA UTRECHT B.V. (HAL22)
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft zo mogelijk vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met
de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) daaraan stelt.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere
opdrachtnemers
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te
sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij
wie wij zaken en/of diensten inkopen. Daarnaast gebruiken wij die gegevens voor het
uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te
kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of
dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen
verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de
uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat
nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of
dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een
bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u
te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
Het gaat om gewone persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres en uw IP-adres. In principe worden door ons geen bijzondere persoonsgegevens
verwerkt.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij aan de hiervoor
genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of
de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij
uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en
producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken
wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en
inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw
persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.
Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens
ook doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Ten slotte delen wij persoonsgegevens
zo nodig met verzekeraars, financiële instellingen, accountants, fiscale en juridische adviseurs.
Op verzoek verstrekken wij een lijst van derden met bijbehorende contactgegevens.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens
optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet
aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website
gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees
het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het
specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten.
Facebook en LinkedIn
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een
code die wordt aangeleverd door het sociale netwerk zelf. Deze code plaatst onder meer een
cookie.
Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale netwerken (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Nieuwsbrief en mailings
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven
persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de
hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel
een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de
mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is
een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door
uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om
uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser,
zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen
wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een
offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw
persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel
klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur
van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is
uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht
zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen
wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek daartoe de
mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, om deze te laten wijzigen of te laten
verwijderen. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zullen wij hier vanzelfsprekend onze
medewerking aan verlenen. Om er zeker van te zijn dat u de persoon bent, wiens gegevens
worden ingezien/gewijzigd/verwijderd, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
mee te sturen met uw verzoek. Ter bescherming van uw privacy dient u de pasfoto,
documentgegevens en BSN onleesbaar te maken. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de
hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en
diensten door dit te melden bij navolgend adres:
Contactgegevens:
Sportplaza Utrecht B.V. (HAL22)
Zonnebaan 22, 3542 EE Utrecht
info@hal22.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Verder staat het u vrij om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie
hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen
op deze website worden gepubliceerd.

Word nu lid van HAL22 Gym en sport gratis tot 1 september! 🎉

Start je zomer goed! Schrijf je nu in voor een HAL22 Gym ONE YEAR-lidmaatschap en sport tot 1 september 2024 gratis bij HAL22 Gym.

Hoe eerder je inschrijft, hoe langer je gratis sport!

⚠️ Actie geldig  t/m 29 februari. Schrijf je nu in!