1 januari 2023

Nieuwjaarsdag – aangepaste openingstijden

HAL22 is op Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag open van 09:00 tot 16:00!

Op Nieuwjaarsdagg is HAL22 geopend van 09:00 tot 16:00.